சவூதி அரேபியாவின் பிரதமராக இளவரசர் முஹம்மத் பின் சல்மான் நியமனம். மன்னர் சல்மான் அரச ஆணைசவூதி அரேபியாவின் பிரதமராக
இளவரசர் முஹம்மத் பின் சல்மான்!

சவூதி அரேபியாவின் பிரதம மந்திரியாக இளவரசர் முஹம்மது பின் சல்மானை நியமிக்குமாறு மன்னர் சல்மான் அரச ஆணை பிறப்பித்துள்ளார்.

The King has issued a Royal Decree appointing His Royal Highness Crown Prince Muhammad bin Salman as Prime Minister of Saudi Arabia

Almashoora madawala News
27.09.2022
சவூதி அரேபியாவின் பிரதமராக இளவரசர் முஹம்மத் பின் சல்மான் நியமனம். மன்னர் சல்மான் அரச ஆணை சவூதி அரேபியாவின் பிரதமராக  இளவரசர் முஹம்மத் பின் சல்மான் நியமனம். மன்னர் சல்மான் அரச ஆணை Reviewed by Madawala News on September 27, 2022 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.