நாளை சனி மற்றும் ஞாயிறு (6, 7) வார இறுதியில் மின்வெட்டு இல்லை.இந்த வார இறுதியில் (ஆகஸ்ட் 06 மற்றும் 07) திட்டமிடப்பட்ட மின்வெட்டு இருக்காது என பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு தலைவர் ஜனக்க ரத்நாயக்க தெரிவித்தார்.
நாளை சனி மற்றும் ஞாயிறு (6, 7) வார இறுதியில் மின்வெட்டு இல்லை. நாளை சனி மற்றும் ஞாயிறு (6, 7) வார இறுதியில் மின்வெட்டு இல்லை. Reviewed by Madawala News on August 05, 2022 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.