நீண்ட நாட்களின் பின்னர் இலங்கையில் அமெரிக்க டாலரின் பெறுமதி குறைந்தது...

 


இலங்கையில் உரிமம் பெற்ற வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலரின்

விற்பனை விகிதம்  மாற்றமடைந்துள்ளது.


அதன்படி, இலங்கையில் பல உரிமம் பெற்ற வர்த்தக வங்கிகள் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை இன்று  365 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.


அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு நேற்று ரூ. 375 முதல் ரூ.  380 வரை இருந்தது.


இன்று அறிவிக்கப்பட்ட விலை அமெரிக்க டாலரின் விற்பனை விகிதத்தில் வீழ்ச்சியைக் காட்டுகிறது.


இந்த வருடம் மார்ச் மாதம் ரூபாவின் பெறுமதி   வலுவடைவது இதுவே முதல் தடவையாகும்.நீண்ட நாட்களின் பின்னர் இலங்கையில் அமெரிக்க டாலரின் பெறுமதி குறைந்தது...   நீண்ட நாட்களின் பின்னர் இலங்கையில்  அமெரிக்க டாலரின் பெறுமதி குறைந்தது... Reviewed by Madawala News on May 13, 2022 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.