நாளை (வெள்ளி) காலை 6 மணிக்கு ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டு பிற்பகல் 2 மணிக்கு மீண்டும் அமுல்படுத்தப்படும்.நாளை (வெள்ளி) காலை 6 மணிக்கு ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டு பிற்பகல் 2 மணிக்கு மீண்டும் அமுல்படுத்தப்படும்.

இது சனிக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு மீண்டும் தளர்த்தப்படும்.


நாளை (வெள்ளி) காலை 6 மணிக்கு ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டு பிற்பகல் 2 மணிக்கு மீண்டும் அமுல்படுத்தப்படும். நாளை (வெள்ளி) காலை 6 மணிக்கு ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டு  பிற்பகல் 2 மணிக்கு மீண்டும் அமுல்படுத்தப்படும். Reviewed by Madawala News on May 12, 2022 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.