900 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதியுதவியை இலங்கைக்கு வழங்கியது இந்தியா..400 மில்லியன் அமெரிக்க நாணய பரிமாற்று திட்டம் உள்ளிட்ட, 900 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் வெளிநாட்டு நாணய உதவியை இந்தியா இலங்கைக்கு வழங்கியுள்ளது
900 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதியுதவியை இலங்கைக்கு வழங்கியது இந்தியா.. 900 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதியுதவியை இலங்கைக்கு வழங்கியது இந்தியா.. Reviewed by Madawala News on January 13, 2022 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.