இலங்கையின் ஏற்றுமதி வருமானம் ஓராண்டு காலத்திற்குள் 52.2 சதவீதமாக அதிகரிப்பு.இலங்கையின் ஏற்றுமதி வருமானம் ஓராண்டு காலத்திற்குள்
 52.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை சுங்கத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி 248.8 பில்லியன் ரூபாய்களாக இருந்த இலங்கையின் ஏற்றுமதி வருமானம் - ஒக்டோபர் 2020 முதல் ஒக்டோபர் 2021 வரையான ஒரு ஆண்டு காலத்திற்குள் - 52.2% அதிகரித்து, 332.9 பில்லியன்கள் ஆகியுள்ளது என சுங்கத் திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இலங்கையின் ஏற்றுமதி வருமானம் ஓராண்டு காலத்திற்குள் 52.2 சதவீதமாக அதிகரிப்பு. இலங்கையின் ஏற்றுமதி வருமானம் ஓராண்டு காலத்திற்குள் 52.2 சதவீதமாக அதிகரிப்பு. Reviewed by Madawala News on November 24, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.