கேக் அலங்கரிப்பு தொடர்பான டிப்ளோமா மற்றும் சான்றிதல் பயிற்சி நெறிகள்.கேக் அலங்கரிப்பு தொடர்பான டிப்ளோமா
மற்றும் சான்றிதல் பயிற்சி நெறிகள் தற்போது கண்டியில் ஆரம்பமாகின்றன.

இரண்டு மாத சான்றிதழ் பயிற்சி நெறிகள் மற்றும் நான்கு மாத டிப்ளோமா பயிற்சி நெறிகள் உள்ளன.

மேலதிக விபரங்களைப் பெற தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
076 555 7814
( Sumaiya uwais)


கேக் அலங்கரிப்பு தொடர்பான டிப்ளோமா மற்றும் சான்றிதல் பயிற்சி நெறிகள். கேக் அலங்கரிப்பு தொடர்பான டிப்ளோமா மற்றும் சான்றிதல் பயிற்சி நெறிகள். Reviewed by Madawala News on October 17, 2021 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.