இன்று நள்ளிரவு முதல் 12.5 KG லீட்ரோ கேஸ் விலை 1257 ரூபாவால் அதிகரிக்கிறது.இன்று நள்ளிரவு முதல் 12.5 KG லீட்ரோ கேஸ் விலை 1257 ரூபாவால் அதிகரிக்கிறது... அதன்படி புதிய விலை 2750 ரூபா ஆகும்.


5 கிலோ நிறையுடைய சமையல் எரிவாயுவின் விலை 503 ரூபாவாலும், 2.5 கிலோ நிறையுடைய சமையல் எரிவாயுவின் விலை 231 ரூபாவாலும் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது. 
இன்று நள்ளிரவு முதல் 12.5 KG லீட்ரோ கேஸ் விலை 1257 ரூபாவால் அதிகரிக்கிறது. இன்று நள்ளிரவு முதல் 12.5 KG லீட்ரோ கேஸ் விலை 1257 ரூபாவால் அதிகரிக்கிறது. Reviewed by Madawala News on October 10, 2021 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.