ஒன்லைன் ஊடாக மதுபானங்களை விற்பனை செய்வதற்கு நிதி அமைச்சு அனுமதி .. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

ஒன்லைன் ஊடாக மதுபானங்களை விற்பனை செய்வதற்கு நிதி அமைச்சு அனுமதி .. தெரிவு செய்யப்பட்ட சுப்பர் மார்க்கெட்டுக்களிலிருந்து ஒன்லைன் ஊடாக மதுபானங்களை விற்பனை

செய்வதற்கு நிதி அமைச்சு அனுமதி அளித்துள்ளதாக கலால் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் எம்.ஜே.குணசிறி தெரிவித்துள்ளார்.


ஒன்லைன் ஊடாக மதுபானங்களை விற்பனை செய்வதற்கு கலால் திணைக்களம் நிதி அமைச்சிடம் வேண்டுகோளொன்றை முன் வைத்ததை அடுத்து குறித்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்லைன் ஊடாக மதுபானங்களை விற்பனை செய்வதற்கு நிதி அமைச்சு அனுமதி .. ஒன்லைன் ஊடாக மதுபானங்களை விற்பனை செய்வதற்கு நிதி அமைச்சு அனுமதி .. Reviewed by Madawala News on June 16, 2021 Rating: 5