விக்டோரியா நீர்த்தேக்கத்திற்கு அன்மித்த பிரதேசத்தில் நில அதிர்வு பதிவு. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

விக்டோரியா நீர்த்தேக்கத்திற்கு அன்மித்த பிரதேசத்தில் நில அதிர்வு பதிவு.விக்டோரியா நீர்த்தேக்கத்திற்கு அருகில் சிறிய அளவிலான 1.94 மெக்னிடியுட் அளவில் நில அதிர்வொன்று பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அறிக்கை ஒன்றின் ஊடாக புவி சரிதவியல் மற்றும் சுரங்க தொழில் பணிமனை இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நில அதிர்வு பசறை, லுனுகல பிரதேசத்திலும் உணரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விக்டோரியா நீர்த்தேக்கத்திற்கு அன்மித்த பிரதேசத்தில் நில அதிர்வு பதிவு. விக்டோரியா நீர்த்தேக்கத்திற்கு அன்மித்த பிரதேசத்தில் நில அதிர்வு பதிவு. Reviewed by Madawala News on June 16, 2021 Rating: 5