கொரோனா தடுப்பூசியை அங்கீகரித்த முதல் நாடாக இங்கிலாந்து... அடுத்தவாரம் முதல் பாவனை ஆரம்பம். - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கொரோனா தடுப்பூசியை அங்கீகரித்த முதல் நாடாக இங்கிலாந்து... அடுத்தவாரம் முதல் பாவனை ஆரம்பம்.கொரோனா தடுப்பூசியை அங்கீகரித்த முதல் நாடாக இங்கிலாந்து பதிவாகியுள்ளது.

அந்த நாட்டில் அடுத்த வாரம் முதல்
Pfizer - Biontech தடுப்பூசி பாவனைக்கு வருகிறது.

தடுப்பூசியின் பாவனை  முதல் அளவு வரும் நாட்களில் வெளியாகும்  என்று அந்த  நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

 இங்கிலாந்து  40 மில்லியன் டோஸ் தடுப்பூசியை வாங்கியுள்ளது, இது அதன் இறுதி சோதனைகளில் 95% செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

 அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவின் முடிவுகளுக்கு முன்னதாக, மருந்துகள் மற்றும் சுகாதார தயாரிப்புகள் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (
 அவசரகால பயன்பாட்டிற்கு இந்த தடுப்பூசி அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது 
கொரோனா தடுப்பூசியை அங்கீகரித்த முதல் நாடாக இங்கிலாந்து... அடுத்தவாரம் முதல் பாவனை ஆரம்பம். கொரோனா தடுப்பூசியை அங்கீகரித்த முதல் நாடாக இங்கிலாந்து... அடுத்தவாரம் முதல் பாவனை ஆரம்பம். Reviewed by Madawala News on December 02, 2020 Rating: 5