லொஹான் ரத்வத்த, சிறைச்சலைகள் நிர்வாக ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்பு. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

லொஹான் ரத்வத்த, சிறைச்சலைகள் நிர்வாக ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்பு.லொஹான் ரத்வத்த, சிறைச்சலைகள் நிர்வாகம்   மற்றும் கைதிகளின் மறுவாழ்வு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்றார்.

முன்னதாக சிறைச்சாலை சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் கைதிகளின் மறுவாழ்வு அமைச்சராக சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோ புள்ளே  கடமையாற்றி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
லொஹான் ரத்வத்த, சிறைச்சலைகள் நிர்வாக ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்பு. லொஹான் ரத்வத்த, சிறைச்சலைகள் நிர்வாக ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்பு. Reviewed by Madawala News on December 02, 2020 Rating: 5