சுகயீனம் காரணமாக ரிஷாத் பதியுத்தீன் வரவு செலவு திட்ட வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை .. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

சுகயீனம் காரணமாக ரிஷாத் பதியுத்தீன் வரவு செலவு திட்ட வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை ..சுகயீனம் காரணமாக ரிஷாத் பதியுத்தீன் வரவு செலவு திட்ட இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை என சபாநாயகர் மன்றில் அறிவித்தார். 


எதிர்கட்சியின் பிரதான அமைப்பாளர் லக்ஸ்மன் கிரியல்ல ரிஷாத் பதியுத்தீனுக்கு வாக்களிக்க அனுமதிக்கவில்லை என குற்றம் சுமத்தியமைக்கு பதில் அளித்த சபாநாயகர் சுகயீனம் காரணமாக ரிஷாத் பதியுத்தீன் வரவு செலவு திட்ட வாக்களிப்பில் கலந்து  கொள்ளவில்லை என அறிவித்துள்ளதாக   சபாநாயகர் மன்றில் அறிவித்தார். 

சுகயீனம் காரணமாக ரிஷாத் பதியுத்தீன் வரவு செலவு திட்ட வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை .. சுகயீனம் காரணமாக ரிஷாத் பதியுத்தீன் வரவு செலவு திட்ட வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை .. Reviewed by Madawala News on November 21, 2020 Rating: 5