ரிஷாத் பதியுத்தீனை கைது செய்ய இரண்டு பொலிஸ் குழுக்கள் சென்றன.. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

ரிஷாத் பதியுத்தீனை கைது செய்ய இரண்டு பொலிஸ் குழுக்கள் சென்றன..முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுத்தீனை கைது செய்ய இரண்டு சிஐடியின் இரண்டு பொலிஸ் குழுக்கள் புறப்பட்டு சென்றுள்ளதாக பொலிஸ் ஊடகப்பேச்சாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


அவரது கொழும்பு மற்றும் மன்னார் வீடுகளுக்கு இரண்டு பொலிஸ் குழுக்கள் சென்றுள்ளதாக கூறப்பட்டது.ரிஷாத் பதியுத்தீனை கைது செய்ய இரண்டு பொலிஸ் குழுக்கள் சென்றன.. ரிஷாத் பதியுத்தீனை கைது செய்ய இரண்டு பொலிஸ் குழுக்கள் சென்றன.. Reviewed by Madawala News on October 13, 2020 Rating: 5