கொரோனாவால் முடக்கப்பட்டுள்ள பகுதி மக்களுக்கு ரூபா 5000 நிதியுதவி வழங்க அரசு தீர்மானம் . - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கொரோனாவால் முடக்கப்பட்டுள்ள பகுதி மக்களுக்கு ரூபா 5000 நிதியுதவி வழங்க அரசு தீர்மானம் .எதிர்வரும் திங்கள் முதல் கொரோனாவால் முடக்கப்பட்டுள்ள திவுலுபிட்டிய, மினுவாங்கொட மற்றும் வெயாங்கொட பகுதி மக்களுக்கு ரூபா 5000 நிதியுதவி வழங்க அரசு தீர்மானம் செய்துள்ளது.

72,245 குடும்பங்கள் குறிப்பிட்ட முடக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களில் வாழ்வதாக தகவல் திரட்டப்பட்டுள்ளது.
கொரோனாவால் முடக்கப்பட்டுள்ள பகுதி மக்களுக்கு ரூபா 5000 நிதியுதவி வழங்க அரசு தீர்மானம் . கொரோனாவால் முடக்கப்பட்டுள்ள பகுதி மக்களுக்கு ரூபா 5000 நிதியுதவி வழங்க அரசு தீர்மானம் . Reviewed by Madawala News on October 17, 2020 Rating: 5