10 கிலோ கிராம் ஹெரோயின் மீட்பு. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

10 கிலோ கிராம் ஹெரோயின் மீட்பு.கொடிகாவத்த பகுதியில் இருந்து வைத்து 10 கிலோ கிராம் ஹெரோயின் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.


போதைப்பொருள் வர்த்தகர் மாகந்துர மதூஷிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் குறித்த போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
10 கிலோ கிராம் ஹெரோயின் மீட்பு. 10 கிலோ கிராம் ஹெரோயின் மீட்பு. Reviewed by Madawala News on October 17, 2020 Rating: 5