இலங்கையின் நீதி அமைச்சராக கௌரவ சட்டத்தரணி அலி சப்ரி அவர்கள் பதவியேற்பு. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

இலங்கையின் நீதி அமைச்சராக கௌரவ சட்டத்தரணி அலி சப்ரி அவர்கள் பதவியேற்பு.


இலங்கையின் நீதி அமைச்சராக கௌரவ சட்டத்தரணி அலி சப்ரி
 அவர்கள் பதவியேற்பு.

இன்று இடம்பெறும் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்வில் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்களால் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டது.

இலங்கையின் நீதி அமைச்சராக கௌரவ சட்டத்தரணி அலி சப்ரி அவர்கள் பதவியேற்பு. இலங்கையின் நீதி அமைச்சராக கௌரவ சட்டத்தரணி அலி சப்ரி அவர்கள் பதவியேற்பு. Reviewed by Madawala News on August 12, 2020 Rating: 5