பெரிய வெங்காயத்திற்கு அறவிடும் விசேட பண்டங்களுக்கான வரி அதிகரிப்பு. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

பெரிய வெங்காயத்திற்கு அறவிடும் விசேட பண்டங்களுக்கான வரி அதிகரிப்பு.

ஒரு கிலோகிராம் பெரிய வெங்காயத்திற்கு அறவிடும் விசேட பண்டங்களுக்கான
வரி நேற்று நள்ளிரவு முதல்  அதிகரித்துள்ளது.

35 ரூபாவினால் நேற்றிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை 15 ரூபாவாக இருந்த இவ்வரி இன்று நள்ளிரவு முதல் 50 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
பெரிய வெங்காயத்திற்கு அறவிடும் விசேட பண்டங்களுக்கான வரி அதிகரிப்பு.  பெரிய வெங்காயத்திற்கு அறவிடும் விசேட பண்டங்களுக்கான வரி அதிகரிப்பு. Reviewed by Madawala News on August 01, 2020 Rating: 5