மு.கா போராளி மௌலவி தன்சீல் மஎம்.எஸ்.எஸ்.அமீர் அலியின் வெற்றியின் பங்காளியாக இணைந்து கொண்டார். - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

மு.கா போராளி மௌலவி தன்சீல் மஎம்.எஸ்.எஸ்.அமீர் அலியின் வெற்றியின் பங்காளியாக இணைந்து கொண்டார்.


எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித்.
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தீவிர போராளி மௌலவி தன்சீல் முன்னாள் இராஜாங்க
அமைச்சர் எம்.எஸ்.எஸ்.அமீர் அலியின்  வெற்றியின் பங்காளியாக இணைந்து கொண்டார்.

இந் நிகழ்வில் ஓட்டமாவடி பிரதேச சபை தவிசாளர் ஐ.ரீ.அஸ்மியும் கலந்து கொண்டார்.

மு.கா போராளி மௌலவி தன்சீல் மஎம்.எஸ்.எஸ்.அமீர் அலியின் வெற்றியின் பங்காளியாக இணைந்து கொண்டார். மு.கா போராளி  மௌலவி தன்சீல் மஎம்.எஸ்.எஸ்.அமீர் அலியின்  வெற்றியின் பங்காளியாக இணைந்து கொண்டார். Reviewed by Madawala News on July 01, 2020 Rating: 5