இலங்கையில் ஷவ்வால் மாதத்திற்கான தலைப்பிறை தென்பட்டது. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

இலங்கையில் ஷவ்வால் மாதத்திற்கான தலைப்பிறை தென்பட்டது.இலங்கையில் ஷவ்வால் மாதத்திற்கான தலைப்பிறை 
தென்பட்டது. இன்ஷா அல்லாஹ்  நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை இலங்கையில் புனித நோன்புப் பெருநாள் கொண்டாடப்படும்.
இலங்கையில் ஷவ்வால் மாதத்திற்கான தலைப்பிறை தென்பட்டது. இலங்கையில் ஷவ்வால் மாதத்திற்கான தலைப்பிறை தென்பட்டது. Reviewed by Madawala News on May 23, 2020 Rating: 5