கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் எண்ணிக்கை 1078 ஆக உயர்ந்தது. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் எண்ணிக்கை 1078 ஆக உயர்ந்தது.

கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் எண்ணிக்கை 1078 ஆக 
உயர்ந்தது.


கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் எண்ணிக்கை 1078 ஆக உயர்ந்தது. கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் எண்ணிக்கை 1078 ஆக உயர்ந்தது. Reviewed by Madawala News on May 23, 2020 Rating: 5