கோரோனா தொற்றினால் இத்தாலியில் 37 மருத்துவர்கள் பலி ! 6265 மருத்துவ சேவை ஊழியர்களுக்கு கோரோனா தொற்று .. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கோரோனா தொற்றினால் இத்தாலியில் 37 மருத்துவர்கள் பலி ! 6265 மருத்துவ சேவை ஊழியர்களுக்கு கோரோனா தொற்று ..கோரோனா தொற்றினால் இத்தாலியில் 37 மருத்துவர்கள் இதுவரை  பலியாகியுள்ளனர்.


மேலும் அங்கு  6265 மருத்துவ சேவை ஊழியர்களுக்கு கோரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.

இத்தாலியில் 74,376 பேர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகியுள்ள அதேவேளை அங்கு 6000 க்கும் அதிகமானவர்கள் பலியாகியுள்ளனர்.

கோரோனா தொற்றினால் இத்தாலியில் 37 மருத்துவர்கள் பலி ! 6265 மருத்துவ சேவை ஊழியர்களுக்கு கோரோனா தொற்று .. கோரோனா தொற்றினால் இத்தாலியில் 37 மருத்துவர்கள் பலி ! 6265 மருத்துவ சேவை ஊழியர்களுக்கு கோரோனா தொற்று .. Reviewed by Madawala News on March 26, 2020 Rating: 5