இந்தோனேசியாவில் வெலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாட தடை !! - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

இந்தோனேசியாவில் வெலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாட தடை !!காதலர் தினம் என பெப்ரவரி 14 கொண்டாடப்படும் வெலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாட்டங்களுக்கு 
இந்தோனேசியாவில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

“பண்டா ஆச்” பிராந்தியத்தியத்தில் இந்த தடை அமுல் படுத்தப்படும் என அந்த பிராந்திய மேயர் அமீனுல்லாஹ் உஸ்மான் அறிவித்துள்ளார்.

பண்டா ஆச் பிராந்தியம் இந்தோனேசியாவில் அதிகமாக முஸ்லிம்கள் வாழும் பிராந்தியமாகும் அங்கு இஸ்லாமிய சரியா சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தோனேசியாவில் வெலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாட தடை !! இந்தோனேசியாவில் வெலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாட தடை !! Reviewed by Madawala News on February 13, 2020 Rating: 5