கல்குடாவில் சிவில் அமைப்புக்கள் முடக்கப்படுகின்றனவா.? அல்லது ஓரமாகின்றதா.? - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கல்குடாவில் சிவில் அமைப்புக்கள் முடக்கப்படுகின்றனவா.? அல்லது ஓரமாகின்றதா.?


கல்குடாவில் சிவில் அமைப்புக்கள் முடக்கப்படுகின்றனவா.? அல்லது ஓரமாகின்றதா.?

மடவளை செய்திகளுக்காக கட்டாரில் இருந்து ஓட்டமாவடி அஹம்ட் இர்ஷாட்
கல்குடாவின் பிரதி நிதித்துவத்தினை தக்கவைப்பதில் சிவில் அமைப்புக்களின் வகிபாகம் என்ன.?
வீடியோ செய்தி :

கல்குடாவில் சிவில் அமைப்புக்கள் முடக்கப்படுகின்றனவா.? அல்லது ஓரமாகின்றதா.? கல்குடாவில் சிவில் அமைப்புக்கள் முடக்கப்படுகின்றனவா.? அல்லது ஓரமாகின்றதா.? Reviewed by Madawala News on February 14, 2020 Rating: 5