எனது முன் பக்கத்தையும் பின் பக்கத்தையும் எனது கணவருக்கு மட்டுமே கொடுத்துள்ளேன்.. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

எனது முன் பக்கத்தையும் பின் பக்கத்தையும் எனது கணவருக்கு மட்டுமே கொடுத்துள்ளேன்..தனது முன் பக்கத்தையும் பின் பக்கத்தையும் தனது கணவருக்கு மாத்திரமே கொடுத்துள்ளதாக
கொழும்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹிருநிகா பிரேமசந்திர குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தான் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுடன் சகோதரியாக நண்பியாக பழகியதாக கூறிய அவர் நண்பர்களாக கதைத்துக்கொண்டதை எடிட் செய்து தன் மீது சேறு பூசுவதாக கூறினார்.

பாராளுமன்றில் அதிகமாக ஆண்களே இருப்பதாகவும் அவர்களுடனே பழகவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் தன் போன்ற பெண் உறுப்பினர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.


எனது முன் பக்கத்தையும் பின் பக்கத்தையும் எனது கணவருக்கு மட்டுமே கொடுத்துள்ளேன்.. எனது முன் பக்கத்தையும் பின் பக்கத்தையும் எனது கணவருக்கு மட்டுமே கொடுத்துள்ளேன்.. Reviewed by Madawala News on January 21, 2020 Rating: 5