மதுபான வகைகளுக்கான விலை சூத்திரம் அறிமுகப் படுத்தப் படுகிறது. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

மதுபான வகைகளுக்கான விலை சூத்திரம் அறிமுகப் படுத்தப் படுகிறது.


மதுவரி சட்டத்தில் திருத்தத்தை கொண்டு வரும் வகையில் 
ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப் படவுள்ளன.

இதன்கீழ் மதுபான வகைகளுக்கான விலை சூத்திரம் அறிமுகப் படுத்தப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளூர் சந்தையில் மதுவகைகளுக்கான தரத்தை பேணுவதற்காக இது அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக மதுவரித்திணைக்களத்தின் உதவி ஆணையாளர் கபில் குமாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
மதுபான வகைகளுக்கான விலை சூத்திரம் அறிமுகப் படுத்தப் படுகிறது. மதுபான வகைகளுக்கான விலை சூத்திரம் அறிமுகப் படுத்தப் படுகிறது. Reviewed by Madawala News on December 04, 2019 Rating: 5