''எதிர்பார்க்கப்படும் அவளின் சக்தியை கட்டியெழுப்புவோம்'' தேசிய மக்கள் சக்தியின் பெண்கள் மாநாடு. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

''எதிர்பார்க்கப்படும் அவளின் சக்தியை கட்டியெழுப்புவோம்'' தேசிய மக்கள் சக்தியின் பெண்கள் மாநாடு.


தேசிய மக்கள் சக்தியின்  பெண்கள் மாநாடு கொழும்பு பொது நூலக 
கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

'எதிர்பார்க்கப்படும் அவளின் சக்தியை கட்டியெழுப்புவோம்' என்ற தொனிப்பொருளில் இடம்பெற்ற  தேசிய மக்கள் சக்தியின் இந்த   பெண்கள் மாநாடு - பொது நூலக  கேட்போர் கூடத்தில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அநுரகுமார திசாநாயக்க தலைமையில் நடைபெற்றது.
''எதிர்பார்க்கப்படும் அவளின் சக்தியை கட்டியெழுப்புவோம்'' தேசிய மக்கள் சக்தியின் பெண்கள் மாநாடு. ''எதிர்பார்க்கப்படும் அவளின் சக்தியை கட்டியெழுப்புவோம்'' தேசிய மக்கள் சக்தியின்  பெண்கள் மாநாடு. Reviewed by Madawala News on October 22, 2019 Rating: 5