போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் சின்னங்கள் இதோ.எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் சின்னங்கள் அடங்கிய வர்த்தமானி வெளியானது.போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் சின்னங்கள் இதோ. போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் சின்னங்கள் இதோ. Reviewed by Madawala News on October 18, 2019 Rating: 5