காலை அதிக நேரம் பெய்த ஐஸ் கட்டி மழை ..


 காலை அதிக நேரம்  பெய்த  ஐஸ் கட்டி  மழை ..

மொனராகலை- மெதகம பிரதேச செயலகப் பிரிவின் கீழுள்ள சில பிரதேசங்களில,  காலை ஐஸ் கட்டி  மழை பெய்துள்ளது.

அரை மணித்தியாலயத்துக்கு அதிகமான நேரம் இவ்வாறு ஐஸ் மழை பெய்துள்ளடன், வரலாற்றிலேயே  மொனராகலைப் பிரதேசத்தில், அதிக நேரம் ஐஸ் மழை ​பெய்த முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதுவென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலை அதிக நேரம் பெய்த ஐஸ் கட்டி மழை .. காலை அதிக நேரம்  பெய்த  ஐஸ் கட்டி  மழை .. Reviewed by Madawala News on September 11, 2019 Rating: 5