இன்று நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலைகளில் அதிகரிப்பு. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

இன்று நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலைகளில் அதிகரிப்பு.இன்று நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலைகளில் அதிகரிப்பு.

 92 octane பெற்றோல் 2 ரூபாவாலும்

 95 octane பெற்றோல் 4 ரூபாவாலும் சுப்பர் டீசல் 3 ரூபாவாலும் அதிகரிப்பு
இன்று நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலைகளில் அதிகரிப்பு. இன்று நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலைகளில் அதிகரிப்பு. Reviewed by Madawala News on August 13, 2019 Rating: 5