பாராளுமன்ற பாதுகாப்பிற்கு 110 மில்லியன் செலவில் CCTV பொறுத்த நடவடிக்கை.. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

பாராளுமன்ற பாதுகாப்பிற்கு 110 மில்லியன் செலவில் CCTV பொறுத்த நடவடிக்கை..பாராளுமன்ற பாதுகாப்பிற்கு 110 மில்லியன் செலவில் CCTV பொறுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக
பாராளுமன்ற தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தற்போது பாவனையில் உள்ள 40 CCTV கமாராக்களை அகற்றிவிட்டு அதற்கு பதிலாக 236 CCTV க்கள் பொறுத்த நடவடைக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான பொறுப்பு இலங்கையின் முன்னனி கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பாராளுமன்ற பாதுகாப்பிற்கு 110 மில்லியன் செலவில் CCTV பொறுத்த நடவடிக்கை.. பாராளுமன்ற பாதுகாப்பிற்கு 110 மில்லியன் செலவில் CCTV பொறுத்த நடவடிக்கை.. Reviewed by Madawala News on May 17, 2019 Rating: 5