பிரதேச சபை உறுப்பினர் திகன பாஸில் இன் முயற்சியில் ஹிஜ்ராபுர ஜூம்மா பள்ளியில் ஒரு வேலைத்திட்டம்.


அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்களின் வழிகாட்டலில் மெததும்பர பிரதேச சபை உறுப்பினர் பாஸில்
அவர்களின் வேண்டு கோளுக்கினங்க கௌரவ கண்டி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வேலு குமார் அவர்களின் கம்மபரலிய மூலமாக ஹிஜ்ராபுர ஜூம்மா பள்ளி முற்றத்தை சீர் செய்வதற்காக நாலு இலட்சம் 400,000 நிதியொதிகீட்டில் கொஙாறிட் இடப்படடது.


பிரதேச சபை உறுப்பினர் திகன பாஸில் இன் முயற்சியில் ஹிஜ்ராபுர ஜூம்மா பள்ளியில் ஒரு வேலைத்திட்டம். பிரதேச சபை உறுப்பினர் திகன  பாஸில் இன் முயற்சியில் ஹிஜ்ராபுர ஜூம்மா பள்ளியில் ஒரு  வேலைத்திட்டம். Reviewed by Madawala News on April 02, 2019 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.