உலகின் பல நாடுகளில் பேஸ்புக், வட்சப், இன்ஸ்டக்ராம் செயலிழந்தது.

உலகின் பல நாடுகளில் பேஸ்புக்,வட்சப்,இன்ஸ்டக்ராம் செயலிழந்து உள்ளதாக தகவலகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஐரோப்பிய நாடுகளில் , மலேசிய மற்றும் அமெரிக்காவின  சில பகுதிகளில் இந்த சமூக வலை தளங்கள் செயல் இழந்து  உள்ளது. 
உலகின் பல நாடுகளில் பேஸ்புக், வட்சப், இன்ஸ்டக்ராம் செயலிழந்தது. உலகின் பல நாடுகளில் பேஸ்புக், வட்சப், இன்ஸ்டக்ராம் செயலிழந்தது. Reviewed by Madawala News on April 14, 2019 Rating: 5