இந்த அரசுக்கு நான் நற்சான்றிதழ் வழங்க மாட்டேன்..இந்த அரசுக்கு தான் ஒருபோதும்  நற்சான்றிதழ் வழங்கப்போவதில்லை
என அமைச்சர் மனோ கனேசன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ் கட்சிகள் ஒன்றினையா விட்டால் தமிழ் மக்களை இறைவனாலும் காப்பற்ற முடியாது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாவங்களுக்காக தங்களால் அழ முடியாது என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த அரசுக்கு நான் நற்சான்றிதழ் வழங்க மாட்டேன்.. இந்த அரசுக்கு நான் நற்சான்றிதழ் வழங்க மாட்டேன்.. Reviewed by Madawala News on April 17, 2019 Rating: 5