பராக்கிரமபாகு மன்னன் காலத்திலும் வரி அறவிடப்பட்டுள்ளது.பராக்கிரமபாகு மன்னன் காலத்திலும் வரி அறவிடப்பட்டுள்ளது என பிரதமர் ரனில் விக்ரமசிங்க கூறினார்.


தற்காலத்தில் அரசு வரி அறவிடுவது தொடர்பில் குறைகூறுவதற்கு முன்னர் பராக்கிரமபாகு மன்னன் காலத்திலும் வரி அரவிடப்பட்டதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும் என அவர் குறிப்பிட்டார்.
பராக்கிரமபாகு மன்னன் காலத்திலும் வரி அறவிடப்பட்டுள்ளது. பராக்கிரமபாகு மன்னன் காலத்திலும் வரி அறவிடப்பட்டுள்ளது. Reviewed by Madawala News on April 08, 2019 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.