450 ஹேக்கர் தேயிலை தோட்டத்தை 8000 மாதவாடகைக்கு வழங்கிய நல்லாட்சி .450 ஹேக்கர்  தேயிலை தோட்டத்தை 8000 மாதவாடகைக்கு அலோசியஸ் குடும்பத்துக்கு
நல்லாட்சி அரசு பெற்றுக்கொடுத்துள்ளமை தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

மத்திய வங்கி முறி மோசடியில் சிக்கிய அர்ஜுன அலோசியஸ் மற்றும் அவரது தந்தை ஜெப்ரி அலோசியஸுக்கு இந்த தேயிலை தோட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.


கந்தபொல மஹாகொதுகல் 450 ஹேக்கர் தேயிலை தோட்டமே 30 வருடங்களுக்கு வெறும் 8000 மாத வாடகைக்கு நல்லாட்சி அரசினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
450 ஹேக்கர் தேயிலை தோட்டத்தை 8000 மாதவாடகைக்கு வழங்கிய நல்லாட்சி . 450 ஹேக்கர்  தேயிலை தோட்டத்தை 8000 மாதவாடகைக்கு வழங்கிய நல்லாட்சி  . Reviewed by Madawala News on April 01, 2019 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.