கரு ஜயசூர்ய போன்ற ஒருவரே நாட்டின் தலைவராக வரவேண்டும் ..தேசிய ரீதியிலும் சர்வதேச ரீதியிலும் நாடு தொடர்பில் நல்லதொரு தோற்றத்தை பெற்றுக்கொடுக்க
முடியுமான  ஜயசூர்ய போன்ற ஒருவரே நாட்டின் தலைவராக வரவேண்டும் என அமைச்சர் சம்பிக ரனவக குறிப்பிட்டார்.

நாடு மீண்டும் குடும்ப ஆட்சிக்கு செல்லக்கூடாது என அவர்  குறிப்பிட்டார்.

செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற நிகழ்வில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கரு ஜயசூர்ய போன்ற ஒருவரே நாட்டின் தலைவராக வரவேண்டும் .. கரு ஜயசூர்ய போன்ற ஒருவரே நாட்டின் தலைவராக வரவேண்டும் .. Reviewed by Madawala News on March 28, 2019 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.