இரண்டு அமைச்சுகள் மீதான வாக்கெடுப்புகள் தோல்விஉள்ளூராட்சிகள் மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சு மீதான வாக்கெடுப்பு
தோல்வியடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 

அதற்கு எதிராக 38 வாக்குகளும் ஆதரவாக 20 வாக்குகளும் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது. 

அதனடிப்படையில் உள்ளூராட்சிகள் மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சு மீதான வாக்கெடுப்பு 18 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்துள்ளது. 

இதேவேளை, மாநகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சின் மீதான வாக்கெடுப்பும் தோல்வியடைந்துள்ளது.
இரண்டு அமைச்சுகள் மீதான வாக்கெடுப்புகள் தோல்வி இரண்டு அமைச்சுகள் மீதான வாக்கெடுப்புகள் தோல்வி Reviewed by Madawala News on March 28, 2019 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.