அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது மிஹிந்தலை மொஹிதீன் ஜும்மா பள்ளி .


பெண்களுக்கான தொழுகை அறை நிர்மாணிக்க பல முறைகளிலும் உதவி செய்த அனைத்து
நல் உள்ளங்களுக்கும் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது மிஹிந்தலை மொஹிதீன் ஜும்மா பள்ளி. அல்ஹம்தலில்லாஹ்
அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது மிஹிந்தலை மொஹிதீன் ஜும்மா பள்ளி . அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது  மிஹிந்தலை மொஹிதீன் ஜும்மா பள்ளி . Reviewed by Madawala News on February 09, 2019 Rating: 5