ஜனாதிபதியை மனநோய் வைத்தியரிடம் அழைத்து செல்லவும் ; ஜனாதிபதியின் குடும்பத்தினரிடம் முஜீபுர் ரஹ்மான் MP கோரிக்கை..ஜனாதிபதியை மனநோய் வைத்தியரிடம் அழைத்து செல்லுமாறு  ஜனாதிபதியின் குடும்பத்தினரிடம்
முஜீபுர் ரஹ்மான் MP கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஊடக மாநாட்டில் கருத்து வெளியிட்ட அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி காலையில் ஒன்று பெறய யாகவும் இரவில் வேறு ஒன்றை பேசுவதாகவும் கூறியுள்ள அவர்  ஜனாதிபதி மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாரா என்ற சந்தேகம் தனக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதியை மனநோய் வைத்தியரிடம் அழைத்து செல்லுமாறு  ஜனாதிபதியின் குடும்பத்தினரிடம் முஜீபுர் ரஹ்மான் MP கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஜனாதிபதியை மனநோய் வைத்தியரிடம் அழைத்து செல்லவும் ; ஜனாதிபதியின் குடும்பத்தினரிடம் முஜீபுர் ரஹ்மான் MP கோரிக்கை.. ஜனாதிபதியை மனநோய் வைத்தியரிடம் அழைத்து செல்லவும் ; ஜனாதிபதியின் குடும்பத்தினரிடம் முஜீபுர் ரஹ்மான் MP கோரிக்கை.. Reviewed by Madawala News on November 09, 2018 Rating: 5