அரச அச்சககூட்டுத்தாபணத்தை ஜனாதிபதியின் கீழ் கொண்டுவர அதிரடி உத்தரவு ..அரச அச்சக கூட்டுத்தாபணத்தை ஜனாதிபதியின் கீழ் கொண்டுவர அதிரடி உத்தரவு பிறபிக்கப்பட்டுள்ளது.


இதனை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன வர்த்தமானி மூலம் அறிவித்துள்ளார்.
அரச அச்சககூட்டுத்தாபணத்தை ஜனாதிபதியின் கீழ் கொண்டுவர அதிரடி உத்தரவு .. அரச அச்சககூட்டுத்தாபணத்தை ஜனாதிபதியின் கீழ் கொண்டுவர அதிரடி உத்தரவு .. Reviewed by Madawala News on November 09, 2018 Rating: 5