பாராளுமன்றத்தில் பிரதமருக்குரிய ஆசனத்தை மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவுக்கு வழங்க சபாநாயகர் இணக்கம்..பாராளுமன்றத்தில் பிரதமரது ஆசனம் மற்றும் பிரதமருக்கான வரப்பிரசாதங்களை பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு வழங்க சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திலங்க சுமதிபால தெரிவித்துள்ளார்.

பாராளுமன்றத்தில் பிரதமருக்குரிய ஆசனத்தை மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவுக்கு வழங்க சபாநாயகர் இணக்கம்.. பாராளுமன்றத்தில் பிரதமருக்குரிய ஆசனத்தை மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவுக்கு  வழங்க  சபாநாயகர் இணக்கம்.. Reviewed by Madawala News on November 01, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.