பாராளுமன்றத்தை கூட்டுதலும் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தலும். ( ஒரு தெளிவான பார்வை)

-வை எல் எஸ் ஹமீட் -
பாராளுமன்றத்தை ஒத்திவைத்தல்
———————————————
அரசியலமைப்புச் சட்டம் சரத்து (70) இன் பிரகாரம் ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தை காலத்திற்குக் காலம் ஒத்திவைக்கலாம். ஆனால் அவ்வொத்திவைப்புப் பிரகடனத்தில் மீண்டும் கூட்டப்படும் திகதி குறிப்பிடப்பட வேண்டும். அது இரண்டு மாதத்திற்கு மேற்படக்கூடாது. அவ்வாறு ஒத்திவைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றத்தை குறித்த திகதிக்குமுன் ஜனாதிபதி கூட்டலாம்; ஆனாலும் முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் கூட்டமுடியாது.

இங்கு சபாநாயகர் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றத்தை தாமாகவோ, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வேண்டுகளின் பேரிலோ, அது மூன்றில் இரண்டு பங்காக இருந்தால் என்ன, மொத்த 225 பேராக இருந்தால் என்ன, கூட்டுவதற்கு சட்டத்தில் ஏற்பாடுகள் எதுவும் இல்லை.

அவ்வாறு சபாநாயகர் கூட்டினால் அவருக்கெதிராக எந்த சட்டநடவடிக்கையும் எடுக்கமுடியாது. ஆனாலும் அவர் கூட்டியதை பாராளுமன்றமாக கருதமுடியாது. இது தொடர்பாக மேலும் சில விளக்கங்களை பின்னர் பார்ப்போம்.

அதேநேரம் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்ட திகதியில் ( 16/11/2018) பாராளுமன்றத்தைக் கூட்டாமல் மேலும் காலத்தை நீடிக்கமுடியாது. கூட்டிவிட்டு அதன்பின்னர் மீண்டும் ஒத்திவைக்கலாம். எவ்வளவு காலத்திற்குப் பிறகு ஒத்திவைக்கலாம்; என்பது தொடர்பாக எதுவித ஏற்பாடும் சட்டத்தில் இல்லை. ஒரு நாள் அல்லது இருநாள் கழித்துக்கூட மீண்டும் ஒத்திவைக்கலாம். ஆனால் அது ஜனநாயக விரோதம். அல்லது “காலத்திற்கு காலம்” ( from time to time) என்பதை உயர்நீதிமன்றம் பொருள்கோடல் செய்யவேண்டும்.

பெரும்பான்மை நிரூபித்தல்
———————————-
16ம் திகதியோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ பாராளுமன்றம் ஜனாதிபதியினால் கூட்டப்படுகிறது; எனக் கொள்வோம். அதேநேரம் அந்தக்காலப்பகுதிக்குள் உயர்நீதி மன்றத்திடம் இருந்து தீர்வேதும் பெறப்படவில்லை; எனவும் கொள்வோம்.

இப்பொழுது இருவர் பிரதமர் பதவிக்கு உரிமை கோருவதால் இதில் ஒருவரை பிரதமராக அங்கீகரிக்க வேண்டிய தேவை சபாநாயகருக்கு எழும்.

ரணிலை அங்கீகரித்தல்
———————————
ரணிலைத்தான் பிரதமராக சபாநாயகர் அங்கீகரிக்கின்றார்; எனக் கொள்வோம். இப்பொழுது அவருக்கு ஆதரவாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பைக் கொண்டுவரமுடியும். பெரும்பாலும் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவரப்படமாட்டாது. ஏனெனில் எதிரணியினர் அவரைப் பிரதமராக ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் அதனை எதிர்பார்க்க முடியாது.

ரணில் தோல்வி
————————

இப்பொழுது நம்பிக்கைப் பிரேரணையில் ரணில் தோற்றால் அத்தோடு பிரச்சினை முடிந்துவிடும். மஹிந்தவை சபாநாயகரும் அங்கீகரிக்க வேண்டிவரும். அதற்காக, அவருக்கெதிராக நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவரமுடியாதென்பதல்ல. ஆனால் ரணில் தோற்கின்றார் என்றால் மஹிந்தவுக்குப் பெரும்பான்மை இருப்பது வெளிப்படையாகும். எனவே நம்பிக்கையில்லாப்பிரேரணை கொண்டுவருகின்ற சாத்தியம் குறைவு.

ரணில் வெற்றி
———————
நம்பிக்கைப்பிரேரணையில் ரணில் வெற்றிபெற்றால் அவரது பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்படும். ஜனாதிபதி ரணிலுக்குப் பெரும்பான்மையில்லை; என்று கொண்டிருந்த அபிப்பிராயம் பிழை எனவும் நிறுவப்படும். ஆனாலும் அந்தக்கணத்தில் இருந்து ரணில் பிரதமராக செயற்படமுடியுமா? என்பதில் சட்டப்பிரச்சினை இருக்கின்றது. ஏனெனில் நியமிக்கின்ற அதிகாரம்கொண்ட ஜனாதிபதியினால் அவர் பதவியில் இருந்து அகற்றப்பட்டிருக்கின்றார். புதிய பிரதமர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்.

இங்கு by operation of law என்று சொல்வதற்கு சட்ட ஏற்பாடு இல்லை. நீக்கப்பட்டவர்பெரும்பான்மை இருக்கிறது என்பதற்காக பிரதமர் ஆகிவிட முடியாது. ரணில் தானே பிரதமர் என உரிமை கோருகின்றார். பெரும்பான்மையையும் நிரூபித்துவிட்டார். சபாநாயகரும் அவரையே பிரதமராக அங்கீகரிக்கின்றார். எனவே, அவர் தொடர்ந்தும் செயற்படமுடியாதா? என்றொரு கேள்வியை எழுப்பலாம். அது நியாயமான கேள்வி.

ரணில் பெரும்பான்மை நிரூபிப்பதனால் நியமிக்கப்பட்ட அடுத்த பிரதமரும் அமைச்சர்களும் தாமாக பதவியிழக்க சட்டத்தில் ஏற்பாடு இல்லை. ஒன்றில் அதை உயர்நீதிமன்றம் சொல்லவேண்டும். அல்லது ரணிலை மீண்டும் பிரதமராக ஜனாதிபதி நியமிக்கவேண்டும். அதற்கு மஹிந்த ராஜினாமா செய்யவேண்டும்; அல்லது ஜனாதிபதியினால் நீக்கப்படவேண்டும்.

எவ்வாறாயினும் ரணில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால் அவ்வாறு கட்டாயம் மைத்திரி நியமித்தே ஆகவேண்டும். இல்லையெனில் வேண்டுமென்றே அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை மீறியவராவார். அது குற்றப்பிரேரணைக்கு தெட்டத்தெளிவான ஒரு காரணியாகிவிடும். ஆனாலும் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை தேவை. அல்லது ரணில் நீதிமன்றத்தை நாடலாம்.

மஹிந்தவை பிரதமராக அங்கீகரித்தல்
————————————————-
சபாநாயகர் மஹிந்தவை பிரதமராக அங்கீகரிக்கின்றார் என வைத்துக்கொள்வோம். இப்பொழுது நம்பிக்கைப் பிரேரணை அவசியமில்லை. எதிர்த்தரப்பு நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவரலாம். அதில் மஹிந்த வெற்றிபெற்றால் அதாவது நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை தோல்வியடைந்தால் அல்லது யாரும் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவராவிட்டால் மஹிந்த பிரதமராக நீடிப்பார்; தோல்வியடைந்தால் பதவியிழப்பார். புதிய பிரதமர் நியமிக்கப்பட வேண்டும்.

அப்புதிய பிரதமர் ரணிலாகவும் இருக்கலாம். வேறொருவராகவும் இருக்கலாம். ரணில் ஏதோவொரு விதத்தில் தன்பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால் ( உதாரணம் சத்தியக்கடதாசி) ரணிலைப் பிரதமராக நியமிக்க வேண்டியேற்படும். சிலவேளை ஜனாதிபதி மறுக்கவும் கூடும். ஏனெனில் அவ்வாறு ஒரு ஏற்பாடு சட்டத்தில் இல்லை. ஆனாலும் அது ஜனநாய நிரூபணம் என்பதால் அவ்வளவு இலகுவாக மறுக்கமுடியாது.

எனவே, இவற்றின் சுருக்கம் ரணில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தாலும் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டாலேயொழிய சுயமாக பிரதமராக தொடர்ந்தும் செயற்பட முடியாது. அல்லது நீதிமன்றம் அவ்வாறு கூறவேண்டும்.

மஹிந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பொன்றில் தோற்றாலேயொழிய அவர் தொடர்ந்தும் பிரதமராக செயற்படலாம்.

சிலவேளை இருவருக்கும் ஒரேநேரத்தில் வாக்களிக்கின்ற ஒரு போட்டிவாக்களிப்பொன்றிற்கு சபாநாயகர் உத்தரவிடுவாரா என்பது தெரியாது. அவ்வாறான ஒரு ஏற்பாடு பாராளுமன்ற நிலையியல் கட்டளையில் இல்லை; என்றே நினைக்கின்றேன். எதுஎவ்வாறானபோதிலும் யார் எந்தமுறையில் வெற்றிபெற்றாலும் மேற்சொன்ன நடைமுறையே கைக்கொள்ளப்படும்.

சபாநாயகர் சுயமாக பாராளுமன்றத்தைக் கூட்டல்
—————————————————————-
சபாநாயகர் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை பாராளுமன்றத்தைக் கூட்டப்போவதாக செய்திகள் அடிபடுகின்றன. அவ்வாறு கூட்டினால் அதனை பாரளுமன்றமாகக்கொள்ள முடியாது. அதில் ரணில் பெரும்பான்மை நிரூபித்தால் ஜனாதிபதிக்கும் நாட்டுக்கும் சர்வதேசத்திற்கும் ரணிலுக்கு பெரும்பான்மை இருக்கின்றது; என்ற செய்தியைச் சொல்லலாம். அதன்மூலம் ஜனாதிபதிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். அவ்வளவுதான்.

மறுபுறம் மஹிந்தவுக்கெதிராக நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவந்து தோற்கடித்தால் அதுவும் தேசிய, சர்வதேச ரீதியில் ஒரு விளம்பரத்திற்கு பயன்படுத்தலாமேதவிர மஹிந்த பதவியிழக்கமாட்டார். ஏனெனில் அது பாராளுமன்றமல்ல. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டம் மாத்திரமே! எனவே, எதனைச் செய்வதாக இருந்தாலும் ஜனாதிபதியால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றத்தை ஜனாதிபதியே கூட்டவேண்டும்.

ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தை ஒத்திவைத்தது சட்டத்தின் பார்வையில்
————————————————————
சரத்து 70 இன் அடிப்படையில் பாராளுமன்றத்தை ஒத்திவைக்க ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது; என மேலே பார்த்தோம். எனவே பாராளுமன்றத்தை சட்டப்படியே ஒத்திவைத்திருக்கின்றார்.

இம்முறை பாராளுமன்றத்தை ஒத்திவைக்க அவருக்கு அதிகாமில்லை. அவர் சட்டப்படி ஒத்திவைக்கவில்லை.

இங்கு ஒன்றிற்கொன்று முரணான கூற்றுக்கள் இருக்கின்றன. இவற்றை சற்று ஆழமாகப் பார்ப்போம்.

தேசிய அரசாங்கம் கலைந்ததா?
——————————————-
ஜனாதிபதிக்கு சார்பான சிலர் ஐ ம சு கூட்டமைப்பு வெளியேறிவுடன் தேசிய அரசாங்கம் கலைந்துவிட்டது. அதனால் அமைச்சரவை கலைந்துவிட்டது. எனவே, பிரதமர் பதவியிழந்துவிட்டார்; என்கிறார்கள். இது ஒரு அர்த்தமற்ற வாதம். பிரதமர் பதவி இழந்திருந்தால் பிரதமரை நீக்கி ஏன் ஜனாதிபதி கடிதம் அனுப்பினார்?

அரசியலமைப்பில் தேசிய அரசாங்கத்தைப்பற்றி சொல்லியிருப்பது என்னவென்றால், ஒரு சாதாரண அரசாங்கமாக இருந்தால் அமைச்சர்கள் 30. இராஜாங்க, பிரதி அமைச்சர்கள் 40. தேசிய அரசாங்கமாயின் எத்தனையும் நியமிக்கலாம். கட்டுப்பாடு இல்லை. ஆனால் அதற்கு பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியைப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும். பெரும்பான்மையுள்ள ஒரு அரசாங்கத்திற்கு அனுமதிபெறுவது சிரமமா?

இங்கு அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கைக்குத்தான் அனுமதி பெறுவதே தவிர, தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பதற்கல்ல. தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பதற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் அல்லது அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமுமில்லை. நீங்கள் தேசிய அரசாங்கத்தை அமைத்துவிட்டு 30 இற்குள் அமைச்சரவையை மட்டுப்படுத்துவதென்றால் தேசிய அரசாங்கம் அமைத்ததாக பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்கவே தேவையில்லை.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஐ ம சு கூ அரசாங்கத்திலிருந்து வெளியேறியது. எனவே, அது தேசிய அரசாங்கம் என்ற வடிவத்தை இழந்திருக்கின்றதே தவிர அரசாங்கம் கலையவில்லை.

உதாரணமாக கடந்த பொதுத்தேர்தலில் ஐ தே கட்சி பெற்ற ஆசனங்கள் 115 என வைத்துக்கொள்வோம். ஐ ம சு கூட்டமைப்பையும் சேர்த்து தேசிய அரசாங்கம் அமைக்கிறது. அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கு பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியையும் பெறுகின்றது. என வைத்துக்கொள்வோம்.

இப்பொழுது ஐ ம சு கூ அரசைவிட்டு வெளியேறுகின்றது. 115 ஆனங்களைக்கொண்ட அரசாங்கம் கலையுமா? கலையாது. தேசியஅரசாங்கம் என்கின்ற தன்மையை மாத்திரம்தான் இழக்கும். அதன்விளைவாக அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையை 30 ஆகக்குறைக்க வேண்டும். அதனை சரத்து 43 இன்படி செய்யலாம். எனவே, அது பிழையான வாதம். தேசியஅரசாங்கத்தைப் பொறுத்தவரை அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையைத்தவிர ( தேசியஅரசாங்கத்தின்கான வரைவிலக்கணம் உட்பட) வேறு எதையும் 19 வது திருத்தம் குறிப்பிடவில்லை.

இங்கு பிரதமர் நீக்கப்பட்டது ஐ ம சு கூட்டமைப்பின் வெளியேற்றத்தினால் பெரும்பான்மை இழந்ததாலாகும்.

முன்னைய பதிவில் குறிப்பிட்டதுபோல “ ஜனாதிபதியின் அபிப்பிராயத்தில் பெரும்பான்மை” என்ற 42(4) இலுள்ள சொற்றொடரில் “ அபிப்பிராயம்” என்பது objective opinion யே தவிர subjective opinion அல்ல என்கின்ற வாதம் இருக்கின்றது. அதாவது சொந்த விருப்பத்திற்கெல்லாம் அபிப்பிராயம் உருவாக்க முடியாது. விருப்பு வெறுப்புகளுக்கப்பால் யதார்த்தத்தின் அடிப்படையில் அபிப்பிராயம் இருக்கவேண்டும் என்பது.

அது சரியான வாதம். ஆனால் ஐ ம சு கூ இன் வெளியேற்றத்தோடு பிரதமரின் பலம் 107 ஆகக்குறைந்தது தெளிவானபோது அது எவ்வாறு objective opinion இல்லாமலிருக்க முடியும்.

பாராளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிற்கு விட்டபின்தான் அபிப்பிராயம் உருவாக்க வேண்டுமென்று சட்டம் கூறவில்லை. அது பாராளுமன்றத்திற்குரியவேலை. அது ஜனாதிபதிக்குரியதல்ல.

அதேநேரம் “ நீக்குதல்” என்ற சொல் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் ஆங்கிலப்பிரதியிலிருந்தே நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சிங்கள, தமிழ் பிரதிகளில் அந்தச்சொல் இருக்கிறது. இவ்வாறான பேதம் வருகின்றபோது சிங்களமொழியில் எவ்வாறு இருக்கின்றதோ அதையே ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். அது 19 வது திருத்தத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

எனவே, ரணிலை பிரதமர் பதவியிலிருந்து நீக்கியது செல்லுபடியாகும்.

இங்கு எழுப்பப்படவேண்டிய கேள்வி ரணிலை நீக்கியது செல்லுபடியானதா? என்பதல்ல. 107 உடன் ( வெளிப்படையாக ) இருந்த ரணிலுக்குப் பெரும்பான்மையில்லை; என்பது ஜனாதிபதியின் அபிப்பிராயமாயின் மொத்த ஐ ம சு கூட்டமைப்பிடம் 95 தான் இருந்தன.

பெரும்பான்மைக்கு 113 தேவை. எனவே 107 ஐக் கொண்டவரிடம் பெரும்பான்மை இல்லையென்பது ஜனாதிபதியின் அபிப்பிராயமானால் 95 ஐக் கொண்டவருக்கு பெரும்பான்மை இருக்கின்றது; என்று ஜனாதிபதி எந்த அடிப்படையில் அபிப்பிராயம் கொண்டார்?

சரி ஏதோ ஒரு விதத்தில் அபிப்பிராயம் கொண்டார்; எனக்கொள்வோம். பாராளுமன்றத்தைக் கேட்டு அவர் அபிப்பிராயம் உருவாக்கத் தேவையில்லை. ஆனால் ஜனாதிபதியின் அபிப்பிராயத்தைப் பரீட்சிப்பதற்கும் அது பிழையென்றால் ஜனாதிபதி நியமித்தவரின் பதவியை இழக்கவைப்பதற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கு உரிமையையும் அதிகாரமும் இருக்கின்றது. அந்த உரிமையில், அதிகாரத்தில் தலையிடுவதற்கு, அந்த அதிகாரத்தைச் செயற்படுத்துவதைத் தடுப்பதற்கு ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரமில்லை.

இப்பொழுது பாராளுமன்றை இம்முறை ஒத்திவைக்க அவருக்கு அதிகாரம் இருந்ததா? என்ற கேள்விக்கு வருவோம்.

அதிகாரம் ( இறைமை) மக்களுடையதும் பிரிக்க முடியாததும். இதில் சட்டவாக்க அதிகாரத்தைப் பாராளுமன்றத்திற்கும் நிறைவேற்றதிகாரத்தை ஜனாதிபதிக்கும் தம் நம்பிக்கையாளர் சபையாக குறித்த நோக்கங்களுக்காக பாவிப்பதற்கு மக்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள்.

Power belongs to the people and is inalienable. People have vested the power in the different organs of government through the Constitution for those organs to exercise it in trust for the People.

எனவே, இங்கு பிரதமரைத் தெரிவுசெய்வதில் யாருக்குப் பெரும்பான்மை இருக்கின்றது; என்று விருப்பு வெறுப்புகளுக்கப்பால் அபிப்பிராயம் கொள்ளுகின்ற, அவரைப் பிரதமராக நியமிக்கின்ற அதிகாரத்தை மக்கள் ஜனாதிபதிக்கு வழங்கியிருக்கின்றார்கள்.

அந்த அபிப்பிராயம் சரியானதாதா? என பரீட்ச்சிக்கின்ற அதிகாரத்தைப் பாராளுமன்றத்திற்கு மக்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். இதனைத்தான் checks and balances through the mechanism of separation of power என்று கூறுகின்றார்கள்.

இங்கு ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தை ஒத்திவைத்ததன்மூலம் ஜனாதிபதியின் முடிவைப் பரிசீலிப்பதற்கு பாராளுமன்றத்திற்கு மக்கள் வழங்கிய அதிகாரத்தை செயற்படுத்தாமல் தடுத்துவைத்திருக்கின்றார். மக்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு வழங்கிய அதிகாரத்தை செயற்படுத்தாமல் தடுப்பதற்கு மக்கள் ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் வழங்கினார்களா?

இல்லாத அதிகாரத்தை அல்லவா இங்கு ஜனாதிபதி பாவித்திருக்கின்றார். பாராளுமன்றத்தை ஒத்திவைக்கின்ற அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்றது. அது உண்மையான தேவை ஏற்படுகின்றபோது பாவிக்கப்படலாம். இங்கு மக்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு வழங்கிய அதிகாரத்தை ஒரு முக்கிய தருணத்தில் பாவிப்பதைத் தடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

சட்டவாக்கத்துறையின் அதிகாரத்தை நிறைவேற்று த்துறை அதிகாரம் முடக்க முடியாது. இது மக்களின் இறைமையில் தலையிடுவதாகும்.

எனவே, பிரதமரை நீக்கியது அரசியலமைப்பிற்கு முரணுமல்ல, இறைமை மீறலுமல்ல. ஆனால் பாராளுமன்றத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒத்திவைக்க ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரமில்லை. இது ஒரு அதிகார துஷ்பிரயோகம். துஷ்பிரயோகம் செய்வதற்கு அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை. இது அப்பட்டமான இறைமை மீறலாகும்.
பாராளுமன்றத்தை கூட்டுதலும் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தலும். ( ஒரு தெளிவான பார்வை) பாராளுமன்றத்தை கூட்டுதலும் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தலும். ( ஒரு தெளிவான  பார்வை) Reviewed by Madawala News on October 31, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.