மஹிந்த பதவியேற்றது அரசியலமைப்பிற்கு முரண் ! நானே பிரதமர்.மஹிந்த பதவியேற்றது அரசியலமைப்பிற்கு முரண் எனவும் 
நானே பிரதமர்
எனவும் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மஹிந்த பதவியேற்றது அரசியலமைப்பிற்கு முரண் ! நானே பிரதமர். மஹிந்த பதவியேற்றது அரசியலமைப்பிற்கு முரண் !  நானே பிரதமர்.  Reviewed by Madawala News on October 26, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.