குருந்துகொல்லை தேசிய பாடசாலையில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தவர்கள்.


-ஜே.எம்.ஹபீஸ்-
கட்டுகாஸ்தோட்டை கல்வி வலயத்திலுள்ள குருந்துகொல்லை தேசிய பாடசாலையிலிருந்து
ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த யூனுஸ் தாரிக் ((186), அகீலா ரில்வான் (184), ஜென்னத் சியாட் (171), ஐமன் ஆரிப் (169) ஆகியோர்களை அதிபர் திருமதி ஏ.எஸ்.என். பௌசினா, பாட ஆசிரியை எம்.எச். சவ்ரா பீபி, ஆகியோர்களுடன் காணலாம்.

குருந்துகொல்லை தேசிய பாடசாலையில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தவர்கள். குருந்துகொல்லை தேசிய பாடசாலையில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தவர்கள். Reviewed by Madawala News on October 23, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.