கொழும்பில் காணி விலை 16.3 % த்தால் அதிகரிப்பு..கொழும்பில் காணி விலை 16.3 % த்தால் அதிகரித்துள்ளதாக
இலங்கை மத்திய வங்கி அறிக்கைகள் தெரிவித்துள்ளன.

கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது இந்த வருடம் இந்த அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.


கொழும்பில் காணி விலை 16.3 % த்தால் அதிகரிப்பு.. கொழும்பில் காணி விலை 16.3 % த்தால் அதிகரிப்பு.. Reviewed by Madawala News on October 26, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.