அமைச்சர்களை சொகுசாக நடத்தவே பெற்றோல் வரியை அதிகரிப்பபெற்றோல் லீட்டருக்கு 72 ரூபாவும் , டீசல் லீட்டருக்கு 38 ரூபாவும் அரசினால் வரியாக அறிவிடப்படுவதாக
கனிய வள கூட்டுத்தாபன பொது தொழிற் சங்க செயளாலர் டி.ஜே.ராஜகருனா குறிப்பிட்டார்.

பொதுமக்கள் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்திற்கு சென்று ஒரு லீட்டர் பெற்றோல் நிரப்பும் போது அவர்களுக்கு தெரியாமலே 72 ரூபா வரியாக அறவிடப்படுவதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

இதன் மூலமே அமைச்சர்கள் சொகுசாக நடத்தப்ப்படுகின்றனர் எனவும் அவர் குற்றம் சுமத்தினார்.

பெற்றோல் விலையை கணிய வள கூட்டுத்தாபனத்தில் ஆலோசனை பெறாமல் நிதி அமைச்சர் தான் தோன்றித் தனமாக தீர்மாணிப்பதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
அமைச்சர்களை சொகுசாக நடத்தவே பெற்றோல் வரியை அதிகரிப்ப அமைச்சர்களை சொகுசாக நடத்தவே  பெற்றோல் வரியை அதிகரிப்ப Reviewed by Madawala News on September 11, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.