(வீடியோ) மடவளை நகரில் பொலிதீன் கழிவுகள் உரிய முறையில் அகற்றப்படாததால்... - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

(வீடியோ) மடவளை நகரில் பொலிதீன் கழிவுகள் உரிய முறையில் அகற்றப்படாததால்...


மடவளை நகரில் பொலிதீன் கழிவுகள் உரிய முறையில் அகற்றப்படாததால் அவற்றை எரிக்கக வேண்டிய
நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இதனால் புற்று நோய் போன்ற பாரிய சுகாதார பிரச்சனைகளுக்கு முகம்கொடுக்க வேண்டி ஏற்படுகின்றது.
இதனை விளக்கும் வீடியோ தொகுப்பு ...
# UTJCSL

(வீடியோ) மடவளை நகரில் பொலிதீன் கழிவுகள் உரிய முறையில் அகற்றப்படாததால்... (வீடியோ) மடவளை நகரில் பொலிதீன் கழிவுகள் உரிய முறையில் அகற்றப்படாததால்... Reviewed by Madawala News on September 02, 2018 Rating: 5