மஹிந்த அரசோடு ஒப்பிடும் போது இன்னும் பொருட்களின் விலைகள் குறைவகாவே உள்ளன ..உலக சந்தையில் எரிபெருள் விலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நாட்டில் எரிபொருள் விலைகள் கூடிக்குறையும் என நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர குறிப்பிட்டார்.


உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலைகள் அதிகரிக்கும் போது அதன் தாக்கத்தை மக்களுக்கு வழங்குவது போல உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலை குறையும் போது அதன் அனுகூலத்தையும் மக்களுக்கு வழங்குவோம் என அவர் குறிப்பிட்டார்.


அதேநேரம் மஹிந்த காலத்தோடு ஒப்பிடும் போது  விலைவாசி தற்போது குறைவாக உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

மஹிந்த அரசோடு ஒப்பிடும் போது இன்னும் பொருட்களின் விலைகள் குறைவகாவே உள்ளன .. மஹிந்த அரசோடு ஒப்பிடும் போது இன்னும் பொருட்களின் விலைகள் குறைவகாவே உள்ளன .. Reviewed by Madawala News on September 11, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.