(படங்கள்) ஜும்மா பள்ளிவாசல் மீது இனம் தெரியாதோரால் கல் வீசி தாக்குதல்.


நேற்றிரவு குருநாகல் தோரயாய ஜாமியுல் ஹைராத் ஜும்மா பள்ளிவாசல் மீது இனம் தெரியாதோரால் கல் வீசி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகிறது.

இக்கல்வீச்சு காரணமாக குறிப்பிட்ட பள்ளிவாயலின் முன்பக்க கண்ணாடிகள் உடைந்தும் வெடித்தும் காணப்படுவதாக மேலும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

-அல்மஷூரா - மடவளை மடவளை நியுஸ்

(படங்கள்) ஜும்மா பள்ளிவாசல் மீது இனம் தெரியாதோரால் கல் வீசி தாக்குதல். (படங்கள்) ஜும்மா பள்ளிவாசல் மீது இனம் தெரியாதோரால் கல் வீசி தாக்குதல். Reviewed by Madawala News on August 12, 2018 Rating: 5